Громадська організація Громадський центр «Ділові ініціативи» є неприбутковою організацією, що знаходиться за адресою вул. Дністровська, 26, м. Івано-Франківськ, Україна. Організація заснована 6 вересня 1999 року. Метою діяльності організації є провадження просвітньої, освітньої, наукової, культурної, екологічної діяльності та соціально-економічної, правової і психологічної адаптації населення. Вся діяльність направлена на реалізацію наступних завдань: демократизацію процесів в Україні, підтримку соціально-економічного зростання регіону, розвиток підприємництва, налагодження співпраці між органами самоврядування, приватним сектором, неурядовими організаціями.Для виконання цієї роботи ми побудували сильну та гнучку організаційну структуру. «Ділові ініціативи» є відомою неурядовою організацією, яка за період роботи, успішно реалізувала понад 30 соціально-економічних проектів в області громадянської освіти, розвитоку демократичних процесів та розвитку громадянського суспільства, підтримки підприємництва в цілому та малого і середнього бізнесу зокрема. Бiльше про нас Ви можете дізнатись на сторінці "Можливості для співпраці / Capacity", на facebook та у twitter.

NGO Public center “Business initiatives” is a non profit, nongovernment organization. It is located at Dnistrovska Street, 26, Ivano-Frankivsk, Ukraine. The organization was founded on September 6, 1999. Main purpose of organization's activity is: conducting educational, cultural, environmental activities and socioeconomic, legal and psychological adaptation of the population. Our work is focused on a realization of the following tasks: democratization of processes in Ukraine, support of socioeconomic growth of region, helping to develop the entrepreneurship, establishing of cooperation between local governments, private sector, non-governmental organizations. To accomplish this we have created effective and flexible structure. The NGO ‘Business Initiatives’ is a well known non-governmental organization. During the time of its work it successfully implemented more than 30 socioeconomic projects in a field of civic education, promotion of the local democracy and civil society development, support of entrepreneurship and small and medium business. More about us you can find out on the page " Capacity", on facebook and twitter.Ресурсний центр ГУРТ